Democratie in balans

Het democratische probleem in Nederland

Deze website wordt uitgegeven door Stichting Denktank en Advies NPI-DPI in Gorinchem. Hier vindt u verschillende achtergrondanalyses en nieuwsberichten die betrekking hebben op de politiek en maatschappij. Het is de basis van waaruit de missie van NPI-DPI is ontstaan.

De missie van Stichting NPI-DPI is de balans in de Nederlandse democratie herstellen. Deze wordt namelijk verstoord. In een gezonde democratie hoort een natuurlijke wisselwerking tussen macht en tegenmacht te zijn. Zo blijft correctie van de macht mogelijk. Echter, wordt correctie van de macht, door middel van tegenmacht, door een aantal oorzaken geblokkeerd.

Het Probleem

Actuele situatie

Op dit moment vragen veel mensen in Nederland zich af wat er met de politiek aan de hand is. Bedrijven, vissers en boeren, zien hun bestaansrecht steeds verder afbrokkelen. De belangen van bedrijven en belastingbetalers doen er in Den Haag en in de media niet meer toe. De kosten van bedrijven lopen onnodig hoog op en verdienmodellen komen in gevaar. Voor consumenten lopen de kosten zelfs nog harder op en dus komen ook zij in de problemen. Dit zal de klandizie op korte termijn in gevaar brengen. Het gevolg: iedereen, zowel burgers als bedrijven, kloppen aan bij de overheid voor steun.

Versplintering

In de Tweede Kamer zitten de natuurlijke vertegenwoordigers van bedrijven en belastingbetalers, in het midden aan de rechterkant. Hoewel politieke problemen steeds groter worden, zijn partijen aan de rechterkant van de Tweede Kamer verdeeld en uit elkaar gespeeld.

De partijen zijn zó druk met het opbouwen van hun partij, dat zij geen tijd hebben om voor hun achterban politieke oplossingen te leveren. De eigen positionering in de politiek is belangrijker geworden dan het belang van de kiezer. Het betreft de volgende partijen en politici:

  • Groep van Haga BVNL

  • FVD

  • Pieter Omtzigt

  • JA21

  • PVV

  • BBB

Parlementaire democratie

Nederland is een parlementaire democratie. Naast het stemrecht van iedere burger, kunnen kiezers zich verenigen in ledenpartijen om vervolgens mee te doen aan parlementaire verkiezingen. Leden van een partij hebben in een partij veel zeggenschap en een grote verantwoordelijkheid. Zij kunnen de leiders en afgevaardigden van de partij corrigeren en kunnen daarnaast een nieuw initiatief aandragen. Partijen vissen, wanneer er een functie vrijkomt, uit de vijver van leden. Iemand die een functie namens de partij aangaat, maar nog geen lid is, wordt altijd eerst lid van de desbetreffende partij.

Geert Wilders en de PVV

Bij analyse van de democratie valt de positie van Geert Wilders op. Hoewel Wilders misschien wel het hardst roept op te komen voor de bevolking, wil hij geen leden in zijn partij. Buiten dat dit uiterst ondemocratisch is en dus correctie en sturing onmogelijk maakt, heeft dit als bijkomend gevolg dat de PVV nooit iets kan bereiken. Een partij zonder leden kan namelijk geen regeringsverantwoordelijkheid dragen. Ministers moeten immers lid zijn van een partij.

Desondanks krijgt de PVV elke verkiezing circa één miljoen stemmen uit het midden-rechtse aanbod, om vooraf al te weten dat deze worden uitgesloten. Dit aanzienlijke aantal midden-rechtse stemmen, wordt dus machteloos gemaakt. Dit verhindert ook de mogelijkheid voor elk ander midden-rechts initiatief om een meerderheid, oftewel tegenmacht, te creëren. De zittende macht profiteert hiervan. Zij zullen door de PVV in lengte van dagen kunnen blijven regeren.

Om voor de bevolking de mogelijkheid te laten ontstaan om échte tegenmacht te creëren, moet Geert Wilders democratisch worden of overgenomen worden door een democratische ledenpartij. Zie onze uitgebreide analyse over Geert Wilders en de PVV hier.

Media

De media in Nederland zijn de afgelopen decennia ontwikkeld tot linksgeoriënteerde organisaties. Dit heeft veel verschillende redenen. Belangrijk voor de actuele situatie is dat de media meehelpt de democratie uit balans te houden. Op (korte)termijn dreigt het gevaar dat hierdoor de democratie minder wordt of zelfs grotendeels verdwijnt. Waar in een onderneming téveel democratie ondermijnend voor het resultaat kan zijn, is democratie voor het volksbestuur essentieel om een vrije, florerende, maatschappij en economie in stand te houden.

De NOS speelt een cruciale rol in het onnodige catastrofale gedrag van mediaorganisaties. Correctie van de NOS is mogelijk en onafwendbaar, aangezien de NOS de enige omroep is die de gehele bevolking behoort te weerspiegelen.

Stichting Denktank & Advies NPI-DPI

De democratie is in het belang van alle Nederlanders. Stichting Denktank & Advies NPI-DPI werkt daarom hard aan het herstel van de balans in onze democratie. Uw steun is daarbij hard nodig.

Een bedrijf, baan, huis of machine, vergt van tijd tot tijd een investering. Investeer je niet, dan loop je kans op onherstelbare schade, met als gevolg het verlies van het betreffende kapitaalgoed.

Met de democratie is het eigenlijk niet anders. Na minimaal 150 jaar goed functioneren, is onderhoud hoognodig. Dat is een kleine investering waard. Democratie raakt immers de basis van ons leven en onze vrijheid.


1. Politiek abonnement

De verschillende politieke abonnementen staan op de website van Stichting NPI-DPI. U wordt automatisch doorgelinkt naar de site.

2. Donatie

Met een donatie ondersteunt u dit initiatief en uw democratische politieke invloed.


Voor argumentatie, feiten en achtergronden van deze onderwerpen, bekijk de volgende artikelen op de site.

Waarom alle boeren en bedrijven in Nederland nodig zijn:


Achtergrond

Artikelen over de politieke en maatschappelijke situatie van nu.

Extreemrechts doctrine

Sinds het begin van de huidige eeuw wordt de Nederlandse politiek gegijzeld door de extreemrechts doctrine. De bestaande macht in Nederland gebruikt deze doctrine om democratische correctie van haar beleid onmogelijk te maken.

Geert Wilders en de PVV

Geert Wilders is met de PVV een verstoring van correcte werking van de Tweede Kamer en een sta-in-de-weg voor democratische controle, verandering en overleving.

De rol van de NOS

De NOS manipuleert opzettelijk de Tweede Kamer en ook de afgelopen Tweede Kamer Verkiezingen 2021. Daarnaast vertelt NOS in Den Haag aan andere politieke journalisten een staatsomroep te zijn.

Balans in de democratie

Wat anno 2021 in de Nederlandse politiek gebeurt, is disbalans in democratie. Duurt dit te lang voort, dan resulteert het in overheersing van 1 kant.

U wordt in Den Haag als kiezer niet meer serieus genomen

De Nederlandse kiezer wordt niet meer serieus genomen. Dat is volledig onterecht. Wie u ook bent en wat u ook stemt of gaat stemmen, u behoort tot de slimste kiezers ter wereld.

Commerciële landbouw

Waarom elke boer moet blijven. Iedere boer en zijn boerderij, zijn een 'blessing' voor de portemonnee van Nederlandse belastingbetalers.

Einstein

Wetenschap of wetenschappers?

Wat een wetenschapper zegt, is dat hetzelfde als wetenschap?