Democratie in balans

De grote bedreiging van Orthodoxie

Orthodoxie is een snel groeiend gevaar voor vrijheid en democratie.

Orthodoxie

Orthodoxie is de grootste, soms onzichtbare, bedreiging van de vrije en democratische maatschappij. Het fenomeen kent al 60 jaar een gestage opmars. Een opmars die gelijk opgaat met de grote ontwikkeling van de democratische vrije wereld. Het is een sluipende, gevaarlijke tegenbeweging.

Tirannie is de politieke vorm van onvrijheid. Orthodoxie is de vorm van onvrijheid bij gewone burgers, gemeenschappen en andere samenlevingen. Anders gezegd: orthodoxie is de manier voor de gewone man om onvrijheid te organiseren. Orthodoxie is daarmee een vorm van tirannie. In hoeverre dit in de praktijk zo gevoeld wordt, kan zeer verschillend zijn. Nochtans is het een tirannieke vorm, die altijd vrijheid in de weg staat.

Orthodoxie betekent letterlijk ‘juiste aanbidding’ of ‘juiste leer’(Bron: Wikipedia). Een ander woord voor orthodoxie is 'rechtzinnigheid'. Orthodoxie is het bekendst bij religies. 

De 3 grote religies in de wereld, islam, christendom en de joodse religie, kennen orthodoxie. In deze religies kun je de orthodoxen herkennen aan hun zwarte kleding; denk aan Teheran, een orthodoxe wijk in Jeruzalem en bijv. Staphorst in Nederland. Daarnaast zijn ze herkenbaar aan de positie van vrouwen en minderheden in hun subculturen. Zij hebben vaak beperkingen en minder vrijheden. Tegen bedreiging van hun subcultuur is geweld voor de orthodoxen uiteindelijk aanvaardbaar.

Binnen de islam is orthodoxie een probleem. De zwarte kleren van orthodoxie zijn wijdverbreid in bijvoorbeeld Iran en Saoedi-Arabië. In 2021 bleek in Afghanistan hoe levensgevaarlijk orthodoxie is in combinatie met politieke islam. Vrouwen ervaren nu al het verschil tussen politieke vrijheid en orthodoxie. Het is een groot drama voor de vrouwen èn mannen van Afghanistan.

In het jodendom zorgen orthodoxen voor toenemende problemen. Hun overtuiging speelt steeds meer een factor in de politiek. Daardoor dreigt orthodox politiek jodendom. Orthodoxen in Israël eisen vrijstelling van militaire dienstplicht. Gecombineerd met hun
hoge geboortecijfer is dat op termijn een gevaar voor de democratische staat Israël. In Israël komt geweld van orthodoxen tegen seculiere mensen en de staat, geregeld voor.

Het christendom in Nederland kent groei van orthodoxie. Het uit zich binnen sommige christelijke groepen in zwarte kleren, ouderwetse kleding en haardracht voorschriften voor vrouwen. Vroeger liepen deze vrouwen in een minirok toen dat in de maatschappij in de mode was. Nu worden jonge vrouwen verketterd en dat betekent toename van orthodoxie.

De aanhangers van de orthodoxie binnen het christendom, verliezen zo het zicht op de vrijheid. In bepaalde regio’s en door de media, beïnvloeden ze ook de vrijheid voor veel andere mensen op een negatieve manier. Een kerkganger uit Urk werd aangehouden, nadat hij voorafgaand aan een kerkdienst, een verslaggever aanreed. In Krimpen a/d IJssel werd een journalist geslagen door een kerkganger.

Orthodoxie is niet voorbehouden aan religie alleen

Religie is in Europa steeds minder zichtbaar. Iets anders neemt automatisch de ruimte in die religie achterlaat. Dat is bijvoorbeeld wetenschap, natuur, bezit, vrije tijd, familie of klimaat. Als je het woord 'leer' in de definitie van orthodoxie vervangt met het woord 'overtuiging', is er ook een schrikbarende toename van orthodoxie op andere terreinen in de vrije, westerse maatschappij te zien.

Natuur.

De roep om natuur, door een relatief klein groepje belanghebbenden, duldt geen tegenspraak. Daarmee is het een vorm van orthodoxie. Het resultaat heeft ook overeenkomsten met de orthodoxie, want onder natuur wordt door dit groepje, heide of wildernis verstaan. Het gevolg is eentonigheid, kleurloosheid en armoede.

Klimaat.

Klimaat is bij uitstek orthodoxie voor niet religieuzen. Wederom gaat het om een relatief klein groepje orthodoxen. De 'klimaatopwarming' is een wereldwijde religie. Elke andere mening wordt verketterd. Het hoofdargument voor de klimaatopwarming is dat 95% van de wetenschappers overtuigd is van klimaatopwarming, maar dat heeft nog nooit iemand gecontroleerd. Het is dus niet per definitie waar. Zo wordt het wel gebracht en daarom is het een onwaar argument. Zoals bij orthodoxie wordt iedereen geacht zich te conformeren aan de onwaarheid..

Corona.

De corona bestrijding is wereldwijde tunnelvisie. Vaccineren wordt als enige oplossing voorgesteld. Daarmee is het een vorm van orthodoxie in de overtreffende trap, want andere oplossingen worden niet toegestaan.

Wetenschap.

De laatste twintig jaar is een ontwikkeling gaande om wetenschappers heilig te verklaren. Inderdaad, wetenschap is voortreffelijk, maar wetenschappers zijn nog gewoon mensen. Een wetenschapper is vaak een verstrooide professor: van één gebied weet hij/zij alles en van andere gebieden niets. Om zulke personen de vrije hand te geven in het oplossen van problemen, is een vorm van orthodoxie die grenst aan het begin van tirannie.

De Woke beweging.

De woke agenda krijgt steeds meer aandacht in de vrije westerse maatschappij. Ook hier betreft het de roep van een kleine groep. Deze kleine groep 'rechtzinnigen' ziet bewust over het hoofd dat de bedoelde ‘achtergestelden’, juist in de vrije westerse wereld de mogelijkheden hebben te zijn wie ze willen zijn. In het overgrote deel van de wereld zijn die mogelijkheden en vrijheden niet voorhanden. Deze vorm van orthodoxie en rechtzinnigheid is daarmee een poging de bevolking een 'rechtzinnige' manier van denken op te dringen.

Conclusie

Vindt u het vergezocht om al deze ontwikkelingen te bestempelen als een vorm van orthodoxie? Denk dan verder. De vrijheid komt bij al deze orthodoxe vormen in het geding.

Bij al deze overtuigingen betreft het een kleine groep orthodoxen die een zeer grote groep anderen de wil oplegt; net zoals in een communistisch systeem. Zo’n soort systeem zal het resultaat zijn wanneer orthodoxie niet op een democratische manier bestreden wordt.


Onderteken manifest

Met de ondertekening van het manifest, zendt u een democratische signaal aan de politiek.


Achtergrond

Artikelen over de politieke en maatschappelijke situatie van nu.

Extreemrechts doctrine

Sinds het begin van de huidige eeuw wordt de Nederlandse politiek gegijzeld door de extreemrechts doctrine. De bestaande macht in Nederland gebruikt deze doctrine om democratische correctie van haar beleid onmogelijk te maken.

Geert Wilders en de PVV

Geert Wilders is met de PVV een verstoring van correcte werking van de Tweede Kamer en een sta-in-de-weg voor democratische controle, verandering en overleving.

De rol van de NOS

De NOS manipuleert opzettelijk de Tweede Kamer en ook de afgelopen Tweede Kamer Verkiezingen 2021. Daarnaast vertelt NOS in Den Haag aan andere politieke journalisten een staatsomroep te zijn.

Balans in de democratie

Wat anno 2021 in de Nederlandse politiek gebeurt, is disbalans in democratie. Duurt dit te lang voort, dan resulteert het in overheersing van 1 kant.

U wordt in Den Haag als kiezer niet meer serieus genomen

De Nederlandse kiezer wordt niet meer serieus genomen. Dat is volledig onterecht. Wie u ook bent en wat u ook stemt of gaat stemmen, u behoort tot de slimste kiezers ter wereld.

Commerciële landbouw

Waarom elke boer moet blijven. Iedere boer en zijn boerderij, zijn een 'blessing' voor de portemonnee van Nederlandse belastingbetalers.

Einstein

Wetenschap of wetenschappers?

Wat een wetenschapper zegt, is dat hetzelfde als wetenschap?