Democratie in balans

Resultaten analyse

Het analysewerk van Stichting Denktank en Advies NPI-DPI heeft verschillende resultaten opgeleverd. Het analysewerk bestaat uit gesprekken, telefonie en app communicatie, analyse van toespraken, uitspraken en analyse van sociale media content. Vanuit deze informatie komt een ontluisterend beeld op van de Nederlandse politiek. Een machtsspel van politici en pers duurt al 17 jaar voort. Het machtsspel is ontstaan in de periode rond de eeuwwisseling.

Het machtsspel heeft als gevolg gemanipuleerde verkiezingen in Nederland in deze periode. Politiek heeft dit als gevolg dat er dictatuur is genesteld in de Nederlandse democratie en deze dictatuur breidt zich steeds verder uit.